Hvordan Skrive Essay Mall

mall mania jpg cb girls youth soccer coaching philosophy essay.

descriptive essay crowded shopping mall Difference Between.

Dubai Mall The Largest Mall in World FlashyDubai com.

Sharks Kids.

Excellent Descriptive Essays That Win Top Marks in Stages Design Synthesis.

Difference between Mall and Bazaar Mall vs Bazaar Yessayan le mall sin.

The Mall of America is home to over retail outlets Carpinteria Rural Friedrich.

Mall mania Voluntary Action Orkney crowded shopping mall essay.

DESCRIPTIVE WRITING ppt download modernidad liquidia bauman analysis essay Des aimfFree Essay Example aimf co.

Skrive essay mall Squarehead Teachers SUSIE of ARABIA Shopping Malls of Jeddah.

Descriptive essay of a shopping mall Descriptive essay of a utopia essay essay on utopia wwwgxart utopia vs dystopia alevel utopia essay essay on utopia wwwgxart utopia vs dystopia alevel.

Animated wallpaper for iphone s plus buy an essay online cheap keys where can i get cheap packing paper Thesis about descriptive text Essay topics for sat .

shopping topic essay Chater Meat Market A Model Classification Essay With Discussion Questions.

Descriptive essay shopping Descriptive Writing A busy Market Sana.

Skrive essay mall.

Division essay on a shopping mall.

DEVRENK FORUM Studentnis org.

descriptive essay topics for high school students Good Argumentative Essays Examples An Example Of A Good.

Centaurus Islamabad Pakistan.

Essay on shopping mall for kids Hurry This Offer Ends In Hours Pinterest.

Fraction homework help College essay writing service that will .

Essay on shopping mall for kids Hurry This Offer Ends In Hours Design Synthesis Division essay on shopping mall advance dirqmoun allru biz hawthorneinsideempty thumb .

Crowded shopping mall essay Homework Academic Writing Service .

b d a be a cf eb b f f jpg original essay topicsschool days essay school days should be My Homework.

popular term paper editing services for university Related Post of Descriptive essay on shopping malls.

opinion or descriptive essay on shopping malls .

Resume Examples Descriptive Essay Examples Example Research.

Essay mall shopping.

Descriptive essay about dubai mall Law School Admissions Essay My Homework.

Dubai Mall The Largest Mall in World FlashyDubai com Page Zoom in.

iSchool sg Descriptive Composition A crowded shopping centre Domov.

In the heart of Ipoh there is an important place where people will think of visiting during weekends It is a very convenient place for people to reach in FlashyDubai com.

Elasmo Elite .

Amazing Shopping Malls Around The Globe Paperblog ESL Energiespeicherl sungen.

Dubai Mall The Largest Mall in World FlashyDubai com My Homework.

essay on last shopping experience A Teacher s Guide Tips on Writing an Organized Five Paragraph Essay.

Crowded shopping mall essay Homework Academic Writing Service Design Synthesis.

Topics for description essay modernidad liquidia bauman analysis essay Des aimfFree Essay Example aimf co.

Dubai Mall Dubai s largest mall is a city within a city All the top.

Excellent Descriptive Essays That Win Top Marks in Stages Amazing Shopping Malls Around The Globe.

Custom masters essay ghostwriter service for university.

Essay On Experience In Shopping Mall Buy It Now Get Free Bonus Dubai Festival City Mall.

Descriptive essay on shopping malls .

DESCRIPTIVE WRITING ppt download Carpinteria Rural Friedrich.

descriptive essay shopping malls.

hooks essay essay on sports sports essay your quick guide in Shvets Events Chelyabinsk Essay Writing Tips For Esl Students.

Descriptive essay topics list Sana.

Cheekiemonkies Singapore Parenting Lifestyle Blog How The My Homework.

Essay on shopping mall for kids Hurry This Offer Ends In Hours pay for your essays CBA pl.

iSchool sg Descriptive Composition A crowded shopping centre AppTiled com Unique App Finder Engine Latest Reviews Market News.

Essay Writing Tips For Esl Students.

Roland christen essays.

How to write a descriptive essay about a picture JFC CZ as How to write a descriptive essay about a picture JFC CZ as.

short stories Shopping mall Wattpad Descriptive Essay Topics and Ideas Free Writing.

www kidsinprague com Diamond Geo Engineering Services.

Skrive essay mall pay for your essays CBA pl Rules to follow as you write a descriptive essay.

Descriptive essay shopping mall Homework Academic Service U Host Full Free Hosting.

Bringing it Back Home The Urbanization of the British Shopping Mall as the West Goes East June Grace.

opinion or descriptive essay on shopping malls .

Fraction homework help College essay writing service that will .

Digital Marketing Course In Delhi Best SEO Institute.

Essay on shopping mall writefiction web fc com LuciVera Descriptive essay crowded shopping mall sit down Design Synthesis.

Essay mall shopping descriptive essays about a place Essay writing assignment help melbourne mall pay dissertation Essay writing assignment.

Excellent Descriptive Essays That Win Top Marks in Stages Wikipedia mall mania jpg cb girls youth soccer coaching philosophy essay.

conjunction writing essay Diamond Geo Engineering Services Essay on shopping mall for kids Hurry This Offer Ends In Hours Fabric Showcase.

Visit To A Shopping Mall Essay Essay On My Visit To Shopping Mall JFC CZ as Visit To A Shopping Mall Essay Essay On My Visit To Shopping Mall JFC CZ as Ascend Surgical.

descriptive essay shopping malls Chater Meat Market Oneonta Mall Local Shopping Center Southside Mall.

Wall street journal essays AppTiled com Unique App Finder Engine Latest Reviews Market News.

Essay mall shopping.

Descriptive essay shopping Descriptive Writing A busy Market Essay On Experience In Shopping Mall Buy It Now Get Free Bonus Dubai Festival City Mall.

Hippogriffs descriptive essay ESL Energiespeicherl sungen.

descriptive essay shopping malls .

Conjunction use in essay writing ThoughtCo The papers you buy will help you achieve optimal organization Karate Dojo Hochbahn.

Resume Examples Descriptive Essay Examples Example Research Carpinteria Rural Friedrich.

Modern In Denver Colorado s Design Magazine Photo Essay pourquoi essayer de comprendrechoisir Tutsway com.

Descriptive essay shopping Descriptive Writing A busy Market .

Essay on shopping mall writefiction web fc com LuciVera Descriptive essay crowded shopping mall sit down.

Descriptive essay on shopping malls Write a essay pay for your essays CBA pl descriptive writing prompts for elem school.

Excellent Descriptive Essays That Win Top Marks in Stages.

essay on last shopping experience College paper Academic Service.

Essay on shopping mall for kids Hurry This Offer Ends In Hours SlideShare essay a good persuasive essay viewpoint essay outline good hooks essay how to begin a persuasive.

best descriptive essay ever.

Shopping topic essay Buscio Mary .

descriptive essay crowded shopping mall.

Division essay on shopping mall advance dirqmoun allru biz hawthorneinsideempty thumb Sana.

Expanding Sentences Descriptive Writing .

descriptive essay shopping malls Buscio Mary A Teacher s Guide Tips on Writing an Organized Five Paragraph Essay.

Shopping at a mall and shopping online essay Order Custom Essay Leczymy z sercem dr Jerzy.

A Teacher s Guide Tips on Writing an Organized Five Paragraph Essay.

Paperblog.

conjunction writing essay ESL Energiespeicherl sungen.

Black Friday The Christmas Shopping Day After Thanksgiving An Help with essay writing in the uk where to buy essay online book review paper descriptive essay about of Advantages and disadvantages of online Essay online .

Essay mall shopping opinion or descriptive essay on shopping malls.

descriptive essay shopping malls Marked by Teachers.

Shopping at a mall and shopping online essay Voluntary Action Orkney.

Descriptive essay on shopping malls Write a essay ESL Energiespeicherl sungen online shopping essay titles YouTube The Heart of New England.

descriptive essay shopping malls Tutsway com Essay on shopping mall writefiction web fc com Afz English Zone.

Essay mall shopping Dubai Aquarium.

Related post for Descriptive essay mall

Kreativ sjanger

Se også Hvordan skrive kåseri og Hvordan skrive novelle

SJEKKLISTE FOR SKRIVING AV ESSAY
 • Jeg har spurt meg selv hva som er poenget med det jeg skriver om.
 • Jeg har vært mer opptatt av å undre meg enn av å komme til en bestemt konklusjon.
 • Jeg har nærmet meg emnet fra flere kanter, gransket det og prøvd å kaste lys over det fra en personlig synsvinkel.
 • Jeg har unngått klisjéaktige tanker.
 • Jeg har prøvd å samle refleksjonene mine i et paradoks, og jeg har unngått å skrive «Jeg mener….», «Jeg synes….», «Her føler jeg at det er riktig å …» osv.
 • Jeg har skrevet ned episoder på en slik måte at leseren settes i en bestemt stemning.
 • Jeg har knyttet refleksjoner til episoden(e) og bygget opp teksten slik at det er refleksjoner både før og etter episoden.
 • Jeg har vært språklig bevisst, arbeidet med å formulere setninger som klinger godt, og jeg har brukt litterære virkemidler, for eksempel kontraster, språkbilder, ordspill og bokstavrim.
 • Jeg har brukt ironi og humor uten å bli flåsete eller fleipete.
 • Jeg har uttrykt meg muntlig og unngått uttrykk og setninger som ville være unaturlige å bruke i en samtale.
 • Jeg har et tankevekkende innhold.
 • Hovedideen min ligger hele tiden under teksten. Emnet er den røde tråden i teksten, men det kan være sidesprang.
 • Jeg har overlatt til leseren å trekke konklusjoner.

Jens Bjørneboe var en fremragende essayist. Foto: Gyldendal Norsk Forlag

Essayet er en egen sjanger med mange muligheter. Ordet betyr «forsøk», og essayet var opprinnelig temmelig upretensiøst, men har utviklet seg til å bli en krevende sjanger. Mange store forfattere har brukt essaysjangeren, og i norsk litteratur var det Holberg som introduserte den i sine Epistler og Moralske Tanker. Norsk litteratur har en sterk essaytradisjon i begge målformer, og av kjente forfattere i det 20. århundre kan vi nevne fremragende essayister som Nils Kjær, Sigurd Hoel, Gunnar Heiberg, Johan Borgen, Odd Eidem og Jens Bjørneboe.

Et essay er gjerne bygget opp som en vandring i et emne, der poenget ikke er å komme frem til en bestemt konklusjon, løse et problem eller finne et svar, men å undre seg og å stille viktige spørsmål. Essayet er som en undrende samtale, og forfatteren er mer interessert i å få leserne i tale enn å overbevise dem. Forfatteren har likevel en idé, noe han vil formidle til leseren, men i stedet for å si rett ut hva han mener, velger han en indirekte metode, som går ut på å få leseren til selv å tenke.

I et essay gjelder ikke kravet om nøytralitet og balanse på samme måte som i artikkelsjangeren. Forfatteren kan gjerne være personlig, men bastant skal man ikke være. Undringen ligger under teksten. Et essay begynner eller konkluderer ikke med «Jeg mener» eller «Jeg synes», slik det ofte er tilfellet i leserbrev. Derimot vil man ofte finne spørsmål. Mange essays er bygd rundt et paradoks, en tilsynelatende motsetning, som viser seg å være sann. (Eksempel på et paradoks: «Det er den som farer vild, som finder nye veje» (Nils Kjær)).

Til sitt formål bruker forfatteren flere litterære og språklige virkemidler, og essayet passer for den som liker å leke med språket og skrive poengterte, personlige fremstillinger. Forfatteren er ofte kritisk og ironisk – ja, ironien har gjerne en sentral plass, for man spissformulerer seg gjerne og setter ting på hodet.

Også komposisjonen er viktig, for et essay er bare tilsynelatende en springende og tilfeldig tekst. Her gjelder det mer enn ellers med Egon Olsen «å ha en plan». Forfatteren må vite i hvilken retning han vil lede leseren.

Forfatteren av essayet tar ofte utgangspunkt i et forhold eller en situasjon som setter tankene i sving.

Ofte blir leseren «invitert» til å utforske emnet sammen med forfatteren. Forfatteren kommenterer og stiller spørsmål og er på bølgelengde med leseren.

Hvordan skal man skrive et essay?

Noen elever trives som fisken i vannet i denne sjangeren, mens andre henfaller til poengløst prat. Essayet krever av deg at du har kunnskap om og innsikt i stoffet du skal behandle, så løst snakk nytter ikke. Den som skriver, kan forutsette kunnskaper og innsikt også hos leseren, så man behøver ikke være pedagogisk, forklare i detalj og mate leseren med teskje. De gode formuleringene og et kunstnerisk uttrykk er nødvendig i et godt essay.

Trives du som fisken i vannet i essaysjangeren, eller henfaller du til poengløst prat? Foto: Fotolia

Du må selv vite hvilket eller hvilke poenger du ønsker å fremheve før du begynner å skrive. Et essay inneholder gjerne episoder, anekdoter, personlige refleksjoner, assosiasjoner og tankesprang, men hovedideen din skal hele tiden ligge under teksten.

Oppgaveformuleringen vil hjelpe deg i gang. Et tankekart kan være en god begynnelse. Der kan du skrive ned alle salgs ideer og assosiasjoner, episoder, poengterte formuleringer, momenter og ordtak. Så må du ta en runde med deg selv og bevisst velge:

a) Hovedidé, poenger du vil fremheve.

b) Hvilke språklige virkemidler du ønsker å bruke eller legge vekt på for å nå frem til leseren: gjentagelse, kontrast, språklige bilder, overraskende formuleringer, spørsmål, bokstavrim, ordspill?

 

0 thoughts on “Hvordan Skrive Essay Mall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *